Home

Van der Vlerk inc is op 1 april 2013 opgericht door Maarten van der Vlerk.

De doelstelling is het begeleiden van ideeën naar een concreet eindresultaat.

De werkzaamheden hebben meestal betrekking op maatschappelijk vastgoed waarbij het gebouw van groot belang is voor het functioneren van de organisatie zoals onderwijs, gezondheidszorg, theaters, bibilotheken, musea en andere culturele instellingen.

Zie ook de Linkedin-pagina: https://nl.linkedin.com/in/maartenvandervlerk/nl

Specialisme: advies bij de nieuw- of verbouw van accommodaties voor culturele instellingen zoals theaters en muziekzalen.

Zie ook http://www.cultuurteam.nl.

Lees ook het artikel over toiletten in theaters en andere publieksgebouwen http://users.telenet.be/plasactie/Plasdossier/Artikel/Altijd%20in%20de%20rij%20staan.pdf

Advies

 • Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken van de ontwikkeling van nieuwe accommodaties.
 • Het beoordelen van nieuwbouwplannen op functionaliteit, haalbaarheid en kosten.
 • Het opstellen van Programma's van Eisen.
 • Het adviseren over projectorganisaties.
 • Het ramen van de kosten van bouwplannen.


Projectmanagement

Gedelegeerd opdrachtgever - Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever bij (nieuw-)bouwprojecten naar het ontwerp- en bouwteam en het verzorgen van de interne besluitvorming bij de opdrachtgeversorganisatie. Het ontwerpteam wordt in dit geval aangestuurd door de projectmanager en het bouwteam wordt aangestuurd door de bouwdirectie/bouwmanagement

Projectmanager -Projectmanagement van nieuw-)bouwprojecten namens een opdrachtgever door het organiseren en aansturen van het ontwerpteam (architect, installatie adviseur en eventueel overige adviseurs) en bouwteam (bouwdirectie en uitvoerende partijen). Aandachtspunten zijn de kwaliteit, planning, kosten en communicatie. Werkzaamheden die hierbij kunnen worden uitgevoerd zijn:

 • selectie architect en overige adviseurs
 • begeleiden ontwerpteam
 • budgetbewaking
 • selectie aannemer en installateurs
 • verzorgen van contracten met geselecteerde partijen
 • aansturen bouwdirectie
 • rapportage aan opdrachtgever
 • voorbereiden besluitvorming door opdrachtgever

Verhuiscoordinator - Het coördineren van verhuizingen met aandacht voor alle aspecten zoals functionaliteit, inrichting, ICT, telefonie, facilitaire voorzieningen en bijbehorende contracten

ir. M.J. van der Vlerk

Maarten van der Vlerk is afgestudeerd aan de TU Delft - Civiele Techniek. Tijdens zijn militaire dienst bij de Koninklijke Luchtmacht - Bureau Infrastructuur Beheersing is hij in aanraking gekomen met de ontwikkeling van bouwprojecten. Daarom is hij hierna gaan werken bij diverse adviesbureau's. Daar was hij projectmanager en adviseur bij de nieuwbouw, herontwikkeling en het beheer van accommodaties voor maatschappelijke organisaties waarbij het gebouw van groot belang is voor het functioneren van de organisatie met als specialisatie culturele instellingen. Tevens heeft hij diverse management taken vervuld.Werkzaam geweest bij BMC, Draaijer&Partners, Twijnstra Gudde, Toornend&partners en Koninklijke Luchtmacht.

Diverse uitgevoerde projecten:

Van der Vlerk inc

 • Gemeente Hoeksche Waard - projectleider renovatie Dorpshuis De Swaensvoet en Sportcentrum Strijen
 • Gemeente Gooise Meren - projectleider aanpassingen gemeentehuis
 • Ontwikkeling Adventuregolf de Wildenburg
 • Gemeente Zutphen - haalbaarheidsonderzoek renovatie theater Hanzehof
 • Gemeente Baarn ontwikkeling theater/bibliotheek/volksuniversiteit - projectleider
 • Mediacultuurcluster gemeente Hilversum - vastgoed advies
 • Ontwikkeling bezoekerscentrum Tata Steel - projectmanager
 • IKC/MKC Berkelwijk - senior projectmanager
 • GGZ Altrecht - Begeleiding projecten technische en facilitaire voorzieningen
 • Nieuwe locatie poppodium De Kelder Advies m.b.t. projectontwikkeling
 • Nieuwbouw Wibauthuis en Muller Lulofshuis HvA - Projectmanagement
 • Kantoren Het Nationale Ballet - Opstellen PvE en begeleiding ontwerp en aanbesteding
 • Beleefcentrum Kornwerderzand - Vastgoedadvies

Bij eerdere werkgevers:

 • Keramiekcentrum Tegelen naar kloosterdorp Steyl
 • Haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe locatie Huis voor de Podiumkunsten Zutphen - Advies over aanpassingen
 • Businesscase herontwikkeling gemeentehuis Rijnwoude - Onderzoek naar herbestemming
 • Ontwikkeling Campus Cultura Zierikzee - Haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe huisvesting school
 • Theater de Garage Venlo - verbetering huisvesting - Haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe huisvesting
 • Ruimtelijke ontwikkeling poppodium De Kelder - Onderzoek naar nieuwe huisvesting
 • Renovatie grote zaal en foyer theater De Speeldoos Baarn - Projectmanagement
 • Diekhuus naar een Kulturhus - Advies nieuwe huisvesting
 • Muziekcentrum De Nobel Leiden - Gedelegeerd opdrachtgever vanuit gemeente
 • Verplaatsing Marecollege Leiden - Opstellen overeenkomst tussen gemeente en school
 • Ontwikkeling theater en bibliotheek Nieuwegein - Opstellen PvE en advisering bij ontwerp
 • Inrichting theaterzaal Baarnsch Lyceum - Begeleiding inrichting theatervoorzieningen
 • Nieuwbouw OSG Sevenwolden Heerenveen - Projectmanagement
 • Onderwijshuisvesting Gemeente Heerenveen - Gedelegeerd opdrachtgever vanuit gemeente
 • Brandveiligheid PI Doetinchem - Projectmanagement
 • Ontwikkeling FPC 2landen Utrecht - Projectmanagement
 • Ontwikkekling Studieruimten Hogeschool Utrecht - Projectmanagement
 • Ontwikkeling theater Harderwijk - Advies nieuw theater (bouw en exploitatie)
 • Begeleiding aanbesteding theater - Assen Aanbesteding projectmanagement
 • Ontwikkeling TivoliVredenburg Utrecht - Opstellen PvE en advisering bij ontwerp
 • Renovatie hoofdkantoor energiebedijf Eindhoven - Projectmanagement en directievoering
 • Huisvesting muziekonderwijs in Houten - Advies nieuwe huisvesting
 • Inpassing De Muzerie op het Noordereiland Zwolle - Advies nieuwe huisvesting
 • Inpassing Bibliotheek op het Noordereiland - Advies nieuwe huisvesting
 • Ontwikkeling Cultuurstrip Amstelveen - Projectmanagement en overleg gebruikers
 • Openbare Bibliotheek Amsterdam - Projectmanagement en overleg gebruikers
 • Schouwburg Amphion Doetinchem - Opstellen Programma van Eisen (PvE)
 • De toekomst van de Buhrmann Ubbens zaal - Advies nieuw theater
 • Muziekgebouw aan het IJ Amsterdam - Opstellen Programma van Eisen (PvE)
 • Nieuwbouw Zaantheater - Opstellen PvE en projectmanagement Zaans Museum Opstellen PvE en projectmanagement
 • Cultureel Centrum en Muziekschool Cap a/d Ijssel - Advies nieuwe huisvesting
 • Nieuwbouw Theater de Veste Delft - Opstellen PvE en projectmanagement
 • Muziekschool Heerhugowaard - Advies nieuwe huisvesting
 • Theater Terneuzen - Opstellen Programma van Eisen (PvE) Nieuwbouw
 • Groninger Museum - Opstellen PvE en projectmanagement
 • Hoofdkantoor Otra Amstelveen - Opstellen PvE en projectmanagement